ลำดับที่ รูปผลงาน ชื่อโครงการ มูลค่าสินค้าและบริการ มูลค่าโครงการ
1

โครงการ MDF Factory (Panel Plus)

ในเครือมิตรผล ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้รับเหมา บริษัท ช.รุ่งเลิศกรุ๊ป จำกัด

50 ล้านบาท 2,000 ล้านบาท
2

โครงการก่อสร้าง บิกซี จ.สตูล

ผู้รับเหมา บริษัท ช.รุ่งเลิศกรุ๊ป จำกัด

12 ล้านบาท 415 ล้านบาท
3

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (ลานจอดรถ)

ไทวัสดุ สาขาหาดใหญ่

ผู้รับเหมา บริษัท สแตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด

1.3 ล้านบาท 19 ล้านบาท
4

โครงการก่อสร้างร้านอาหารแมคโนนัล

(ลานอเนกประสงค์ห้างฯ ไดอาน่าหาดใหญ่)

ผู้รับเหมา บริษัท ณิชารีย์ การโยธา จำกัด

1.5 ล้านบาท 25 ล้านบาท
5

โครงการก่อสร้าง TOYOTA sure หาดใหญ่

บริษัท K.V.F โฮมแลค์ จำกัด

8 แสนบาท 25 ล้านบาท
6

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างโชว์รูม นิสสันหาดใหญ่ใน

ผู้รับเหมา หจก.ศ.ร่วมสร้าง

2.5 ล้านบาท 52 ล้านบาท
7

โครงการก่อสร้างโชว์รูม นิสสัน จังหวัดระยอง

ผู้รับเหมา หจก.ศ.ร่วมสร้าง

2 ล้านบาท 60 ล้านบาท
8

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างโชว์รูม มาสด้าคลองแห

ผู้รับเหมา บริษัท ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ จำกัด

1.15 ล้านบาท 28 ล้านบาท
9

โครงการบ้านวราสิริ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้รับเหมา วราสิริ

2 ล้านบาท 80 ล้านบาท
10

โครงการก่อสร้างโรงสีภิญโญ

โรงสีภิญโญ

2 ล้านบาท 20 ล้านบาท
11

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ของโรงงานสยามฯ (MDF)

ผู้รับเหมา บริษัท ไฮโกรซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2.2 ล้านบาท 35 ล้านบาท
12

โครงการก่อสร้างกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ผู้รับเหมา กิจการร่วมค้า บ. ตั้งเต็กเส็งคอนสตรัคชั่น จำกัด,

บ. ลายลักษ์ไทยพัฒนา จำกัด

3.5 ล้านบาท 125 ล้านบาท
13

โครงการก่อสร้าง เสาไฟฟ้า High Mast

เทศบาลเมือง จ. สตูล

ผู้รับเหมา หจก.นันวัฒนะไชย การก่อสร้าง

8 แสนบาท 8.9 ล้านบาท
14

โครงการสำนักงาน บ. เจเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้รับเหมาหลัก บ.เจเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด

5 แสนบาท 7.3 ล้านบาท
15

โครงการ CROWN FOOD  อ.นาหม่อม จ.สงขลา

ผู้รับเหมา บริษัท ช.รุ่งเลิศกรุ๊ป จำกัด

3 ล้านบาท 35 ล้านบาท
16

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ประปาพังลา

ผู้รับเหมา บริษัท พี 39 จำกัด

4 แสนบาท 1.2 ล้านบาท
17

โครงการก่อสร้างอุโบสถ วัดพุทธิการาม (ปลักกริมใน)

ผู้รับเหมา คุณ ชัยยะ

8.5 แสนบาท 12 ล้านบาท
18

โครงการ TOT อ.เมือง จ.ยะลา

ผู้รับเหมา หจก.ปุญญพัฒน์คอนสตรัคชั่น

1.2 ล้านบาท 50 ล้านบาท
19

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา

ผู้รับเหมา หจก.พี.เอ็น.เอส. ไซน์

1.2 ล้านบาท 150 ล้านบาท
20

โครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นต์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ผู้รับเหมา หจก.อุตสาหกรรมนราดินขาว

1.5 ล้านบาท 80 ล้านบาท
21

โครงการก่อสร้างเทศบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส

ผู้รับเหมา หจก.เอส.ที.ยะลาก่อสร้าง

1.1 ล้านบาท 30 ล้านบาท
22

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 33 เควี สถานีไฟฟ้าปัตตานี 1 จ.ปัตตานี

ผู้รับเหมา บริษัท ศ.ทรัพย์อุดมก่อสร้าง จำกัด

1.2 ล้านบาท 90 ล้านบาท
23

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา

ผู้รับเหมา หจก. พี.เอ็น.เอส. ไซน์

4.2 ล้านบาท 230 ล้านบาท
24

โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำมันปาล์ม ควนขนุน จ.พัทลุง

ผู้รับเหมา หจก.มิตรเกษมซัพพลาย

1 ล้านบาท 11 ล้านบาท
25

โครงการก่อสร้างอาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้รับเหมา หจก.กิติกุล ก่อสร้าง

1.2 ล้านบาท 70 ล้านบาท
26

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่น้ำบางนรา (ป้องกันการกัดเซาะ) ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ผู้รับเหมา หจก.อารีฟรัณ

1.2 ล้านบาท 45 ล้านบาท
27

โครงการก่อสร้างกองพลทหารราบที่ 15

ประจำปีงบประมาณ2552(เพิ่มเติม)

ผู้รับเหมา กิจการร่วมค้า บ. ตั้งเต็กเส็งคอนสตรัคชั่น จำกัด,

บ. ลายลักษ์ไทยพัฒนา จำกัด

2.5 ล้านบาท 80 ล้านบาท
เสาเข็ม, เสาไฟฟ้าคอนกรีต, แผ่นพื้นสำเร็จรูป, แผ่นพื้นกลวง, อิฐบล๊อก, อิฐแดง, อิฐมวลเบา